Disclaimer voor www.UnBirthdayGifts.Shop

UnBirthdayGifts Shop Helmond (Kamer van Koophandel: 64656020), hierna te noemen UnBirthdayGifts Shop, verleent u hierbij toegang tot www.UnBirthdayGifts.Shop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

UnBirthdayGifts Shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

UnBirthdayGifts Shop spant zich in om de inhoud van www.UnBirthdayGifts.Shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.UnBirthdayGifts.Shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van UnBirthdayGifts Shop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.UnBirthdayGifts.Shop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met UnBirthdayGifts Shop. Voor op www.UnBirthdayGifts.Shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan UnBirthdayGifts Shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij UnBirthdayGifts Shop.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van UnBirthdayGifts Shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.